Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

PUBLIKACJA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO BILANS WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI ZA 2018 ROK

Zgodnie z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont > dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, > państwowych funduszy celowych oraz państwowych...

Wykaz podręczników rok szkolny 2011-2012

Wykaz podręczników rok szkolny 2011-2012